Check-up Nedir ?

Check-up Nedir ?

Check-Up Nedir?

 

Sağlıklı bir bireyde sağlığın korunması, hastalık risklerinin ortaya çıkarılması ve kanser, diyabet, kalp damar hastalıkları ve benzeri pek çok ciddi sağlık sorunlarının erken teşhisi için uygulanan genel sağlık taraması uygulamasıdır.

 

Ne Sıklıkla Check-Up Yaptırmalıyız ?

 

Check-up’ın, bir başka deyimle genel sağlık kontrolünün, hiçbir şikayet ve hastalığı olmayan tüm kişilere en az yılda bir, düzenli olarak yapılması önerilir.

 

Henüz Gencim, Check-Up Yaptırmasam da Olur mu ?

 

Check up genellikle 40 yaşından sonra yapılması gerekli gibi düşünülürse de bu düşünce geçerli değildir. Sağlıkla hastalık, gece ve gündüz gibi birbirini takip eden unsurlardır ve doğumdan mezara kadar her yaş için geçerlidir.

 

Check up’ın kapsamı ne olmalıdır?

 

Check up kişinin cinsiyetine, yaşına ve sahip olduğu genetik faktörlere bağlı, sağlığı hakkında tüm sistemlerle ilgili yeterli bilgi verebilecek kapsamda olmalı. Belirli şartlarda bazı tetkiklerin ön plana geçmesi gerekebilir. Bu kapsamın belirlenmesinde, kişinin ayırabileceği zaman ve ekonomik şartları göz önünde bulundurulmalı.

 

Check-Up Kapsamında Neler Yaptırılacak ?

 

Yetişkin Bir Erkek İçin ;

 

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)

Kreatinin

Ürik asit

Kalsiyum

Total Kolesterol

HDL Kolesterol

LDL Kolesterol

Trigliserid

Total Protein

Albumin

Alkali Fosfataz

Gamma GT

Ast (GOT)

Alt (GPT)

LDH

TSH

Hemogram

Hemoglobin A1c

Sedimantasyon

Tam İdrar Analizi

 

RADYOLOJİK İNCELEMELER

Akciğer Grafisi – Kalp ve Solunum Sisteminin Değerlendirilmesinde Önemlidir.

 

KARDİYOLOJİK İNCELEMELER

Ekokardiyografi – Kalp ve Solunum Sisteminin Değerlendirilmesinde Önemlidir

 

 

Yetişkin Bir Bayan İçin ;

 

 

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)

Kreatinin

Ürik Asit

Kalsiyum

Total Kolesterol

HDL Kolesterol

LDL Kolesterol

Trigliseritler

Total Protein

 

Albumin

Ast (GOT)

Alt (GPT)

LDH

Demir

TSH

Prolaktin

Estradiol (E2)

FSH

 

CEA

*CA 19-9

*CA 125

*CA 15-3

HS-CRP

Homosistein

Hemogram

Hemoglobin A1C

 

RADYOLOJİK İNCELEMELER

Akciğer Grafisi – Kalp ve Solunum Sisteminin Değerlendirilmesinde Önemlidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.