Dr. Sefa Çiftçi

BİYOKİMYA

DOĞUM YERİ:AFŞİN

DOĞUM TARİHİ:10.07.1987

MESLEKİ EĞİTİM:SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MESLEKİ DENEYİMLER:BÜYÜKKIZLICIK SAĞLIK OCAĞI

-GÖKSUN DEVLET HASTANESİ(ACİL SERVİS HEKİMİ)

-SÜTÇÜ İMAM ÜNİ.TIP FAK.(ASİSTAN HEKİM)

-TURGUT ÖZAL ÜNİ.TIP FAK.(ASİSTAN HEKİM)

-TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EAH(BİYOKİMYA UZMANI)

-ANKARA ÖZEL DEREN LABARATUVARI(BİYOKİMYA UZMANI)

KATILDIĞI KURSLAR VE SERTİFİKALAR:TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ KALİTE KONTROL KURSU(2011)

-T.KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ LAB.SONUÇLARI YORUMLAMASI

-T.KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ İNTERFERANSLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

(2013)

-İŞ YERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI

BİLİMSEL YAYINLAR:

GAZİANTEP İL MERKEZİNDE BİRİNCİ TRİRESTLE TARAMA TESTİ SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLMESİ

-WET CUPPİNG REROVES OXİDONTS AND DECREASES OXİDATİVE STRESS

-ROMAZTİZMAL MİTRAL DARLIĞINDA FATVİN A DÜZEYLERİ VE EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI İLE İLİŞKİSİ

-THE EFFECT OF DİFFERNET TURKİSH SONG COMPOSİTİONS ON THE SYMPOTHİC AND

-İNVESTİGATİON OF THE LEVELS OF SERUM AMBİDA,YKL 40ANDPERTRAXİN 3 İN PATİENTS WİTH FAMİLİAL MEDİTERRNEAN FEVER

ÜYE OLDUĞU DERNEK:TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ

-TÜRK KLİNİK BİYOKİMYA DERNEĞİ

-KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

MESLEKİ İLGİ ALANLARI:OKSİDATİF STRES,FMF,İNFLAMASYON,KALİTE KONTROL

Click here to change this text